- Veldig tunge saker å jobbe med

I syv av ti inndragningskrav mot folk i utlandet er det tvil om personens identitet.