Nye trusler mot asylmottak

«De neste skuddene vil falle her. UDI-svin vokt dere» og «Hold Norge rent» sprayet på veggene.