Bruker 1,5 milliarder på konfirmasjoner

Hver familie bruker i gjennomsnitt 30.000 kroner på gaver, mat og festen.