Veterinærutdanningen flyttes til Ås

Stortingsflertallet vedtok mandag å flytte Norges veterinærhøgskole (NVH) 38 kilometer, fra Adamstuen i Oslo til Ås i Akershus.