Sidesprang som mediemat

Hvis det får politisk betydning eller er stort misforhold mellom en offentlig persons liv og lære, kan pressen skrive om utroskap, mener pressefolket selv.