Pasienter blir sykere på sykehusene

Tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at minst 6 prosent av pasientene ved norske sykehus får en infeksjon under oppholdet.