- Det kan gå rett ille med Europa

Hallgrim Berg teiknar eit dystert bilete av islamsk ekspansjon i boka «Amerikabrevet: Europa i fare».