Vil vente på Høyesterett

Justisdepartementet vil ikke sette i gang lovendring før Høyesterett har sagt sitt om juryordningen.