Alle kommuner kontrolleres for smitteplan

Landets 19 fylkesmenn skal i løpet av dagen sjekke om alle landets 430 kommuner har en plan for å møte en influensaepidemi. I morgen skal alt være klart.