Grønn kraft i fritt fall

Finanskrisen har gitt global kollaps i satsingen på fornybar energi.