Full alarm etter pulverfunn

Fire menn måtte spyles av brannvesenet etter å ha vært i kontakt med et ukjent pulver som ble funnet i en mystisk koffert.