«Vi sitter da ikke der som ignoranter»

Saksbehandlere i NAV har ingen spesiell kompetanse på krigsskader, sier Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV.