Mener flere drap blir oversett

Hvert år skjer det rundt 4000 unaturlige dødsfall i Norge. Under halvparten blir sendt til rettsmedisinske undersøkelser.