Ja til skrekkbilder på norske røykpakker

Dagens tekstadvarsler på sigarettpakkene har virket i mer enn seks år. Det er på tide med hardere lut.