Ut av sentralstyret

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen trekker seg fra Arbeiderpartiets sentralstyre.