Vil ha femårig lærerutdanning

Rektorene ved de to største lærerutdanningene i Norge mener lærerutdanningen må utvides til fem år for å få hevet nivå i norsk skole.