Fortsetter kampen mot spilleautomater

28 kommuner har foreløpig sagt nei til spilleautomater på skjenkesteder.