E.coli rammer bibelcamp

Et E.coli-utbrudd har rammet Norges største bibelcamp i Aremark i Østfold. Nesten 40 deltakere har blitt syke.