Ungdom drikker og røyker lite

Norsk ungdom er blant dem som røyker minst og drikker sjeldnest, viser en stor undersøkelse gjort i 41 land i den industrialiserte verden.