Kan ramme flyktninger

Generaladvokat Arne Willy Dahl i Forsvaret frykter at forslaget til nye regler mot terror vil ramme politiske flyktninger her i landet.