Mener Norge kan bryte FNs flyktningkonvensjon

Regjeringen vil sende flere flyktninger tilbake til det EU-landet de først ankom til. Det er omstridt, og kan føre til brudd på FNs flyktningkonvensjon.