Nye regler på vei

Mye tyder på at frivillige organisasjoner i fremtiden får anledning til å be om vandelsattest når de skal knytte til seg medarbeidere.