Avviser grunnlaget for lønnsomt lyntog

Både Transportøkonomisk institutt og økonomiprofessor Steinar Strøm slakter beregningene som viser at høyhastighetstog i Norge er god samfunnsøkonomi.