- Ingen bevis mot Krekar

Det blir inga ny etterforsking mot mulla Krekar. Det har førstestatsadvokaten i Oslo avgjort. Avgjerda er i samsvar med tilråding frå PST.