– Forsvarets legeplaner i en skuff i 13 år

Forsvarsministerens planer om å innlede et samarbeid med Ullevål universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge har ligget i en skuff i 13 år.