Mener Forsvaret krenker Røde Kors-emblemet

Leger med Røde Kors-emblemet på armen har fungert som maskingeværskyttere i Afghanistan. Røde Kors mener dette er brudd på Gènevekonvensjonen og vil ta opp saken med Forsvaret umiddelbart.