Dyre båter i skuddet

Vi kjøper stadig flottere og dyrere båter. De siste fem årene er antall millionbåter firedoblet.