Høgt spel om ny pensjon

Dei tre regjeringspartia og dei tre tidlegare regjeringspartia blir ikkje samde om eit nytt pensjonssystem.