Tydelegare varsel på planovergangar

Eit tydelegare varselskilt er Jernbaneverket sitt nyaste våpen mot ulykker på planovergangar.