Imamer har inntatt skolebenken i Oslo

Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har nå satt i gang etterutdanning for imamer og andre religiøse ledere.