Fem års reklamasjonsfrist på mobiltelefoner

Landets mange mobilbrukere kan glede seg - Høyesterett har avgjort at reklamasjonsfristen på mobiltelefoner er fem år.