Språkrådet vil se på avisspråket

Språkrådet vil gjennomføre en undersøkelse av språket i avisene etter at korrekturavdelingene nå stort sett er lagt ned.