- Flott at folk har nettverk

Tidligere statsråd Ranveig Frøiland synes Manuela Ramin-Osmundsen har fått svært hard medfart.