Månen mørklegges i mars

Årets himmelbegivenhet i Norge finner sted lørdag 3. mars når månen blir vanskelig å se i 73 minutter.