I syv år har den tidligere telegrafisten og småspareren kjempet med støtte fra Forbrukerrådet for å få tilbakebetalt penger han tapte på å kjøpe såkalte garanterte spareprodukter gjennom sin lokale bankfilial i Kristiansund i 2000.

— Jeg er mer optimistisk nå enn jeg har vært tidligere sier Røeggen til NTB.

Han forsikrer at årene i strid ikke har tappet ham for krefter og interesse for saken. Høyesteretts beslutningen om å behandle saken i storkammer, har gitt ham nytt og sterkere håp om å vinne frem, sier han.

En halv million

500.000 kroner investerte Røeggen i garanterte spareprodukter. Seks år senere, da bindingstiden var over i 2006, hadde han tapt 230.000 kroner.

Røeggen mente seg lurt og klaget til Bankklagenemda, som i dag heter Finansklagenemda, i håp om å få penger tilbakebetalt.

I 2009 ga nemnda Røeggen medhold. Flertallet i nemnda mente banken hadde gitt for dårlig informasjon og derfor måtte betale erstatning til klageren.

Det ble starten på en prosess der Røeggen-saken har vært innom alle rettsinstanser.

I Oslo tingrett ble DNB i 2010 dømt til å betale 230.000 kroner pluss renter til Røeggen, men banken anket og ble frikjente i Borgarting lagmannsrett året etter.

Forsiktig optimist

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier at hun er forsiktig optimist og glad for at Høyesteretts storkammer skal behandle saken.

— For saken er selve forbrukersaken, sier hun til NTB.

Forbrukerrådets direktør har hele veien sett Røeggen-saken som en prinsippsak: Sterke banker med stor innsikt og høy profitt har utnyttet norske småsparere ved å selge investeringsprodukter der kun banken var sikret å tjene penger, mener hun.

Røeggens advokat, John Christian Elden, valgte å spissformulere seg da han torsdag presenterte hovedspørsmålet han mener de elleve høyesterettsdommerne må ta stilling til. De garanterte spareproduktene som saken gjelder, jevnførte advokaten med «salg av veddemål, uten at oddsen er oppgitt og det er sannsynlighetsovervekt for at forbrukerne vil gå ut med tap».

Høyesterett har satt av fire dager til saken.