Det totale beløpet blir da 5,3 millioner kroner på hver av de rundt 260 dykkerne og etterlatte, opplyser arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

— Det var et ønske fra dykkerne om en rask avklaring. Dette er det vi har fått til, og jeg mener det er et godt tilbud, sier Eriksson.I desember ble staten dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for mangelfull informasjon om farene ved arbeidet dykkerne utførte i Nordsjøen i perioden 1965 til 1990.

I 2002 ble dykkerne bevilget en erstatning på 40 G i 2004, et beløp de mente var for lavt. Dykkerne gikk til sak, og vant i Oslo tingrett. De tapte statens ankesak i lagmannsretten og Høyesterett.