Verken AUF eller Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene ønsker noe midlertidig minnesmerke før det første minnestedet i regjeringskvartalet åpnes i 2016, skriver Klassekampen.

— Vi vil heller at det skal opprettes et læringssenter, slik at andre skal få mulighet til å lære om hva som skjedde og om kampen mot ekstremisme. I dag finnes det spontane minnesteder i byen som fortsatt brukes, sånn som hjertet ved Domkirken, sier Aaby West, sentralstyremedlem i AUF.

Både AUF og støttegruppen ønsker at det blir etablert et informasjonssenter som formidler historien om terrorhandlingene for tre år siden, i Høyblokka. I et brev til Kulturdepartementet skriver de at dette bør stå klart 22. juli neste år.

Ettersom åpningen av de planlagte minnestedene er blitt utsatt, foreslo departementet å lage et midlertidig minnested.

— Vi har mottatt brevet fra AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, og vi vil sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitere dem og eventuelt andre involverte til et oppfølgingsmøte etter sommerferien, der disse spørsmålene vil bli drøftet, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet.