• UENIGE: Stortinget er enige om å heve kvaliteten på glattcellene, men forslaget om å endre glattcelleloven ser ut til å bli nedstemt. FOTO: SIGNE DONS

Ny lov mot glattcellebruk kan bli nedstemt