Politiforbund vil ha statlige tolker

Politiets Fellesforbund mener tolketjenestene hos politiet og domstolene er så dårlige at det bør opprettes et nasjonalt tolkeregister med kvalitetskrav.