Det opprinnelige oppdraget i Halden blir av Sykehuset Østfold karakterisert som en «rød tur», et oppdrag som vanligvis involverer alvorlig syke personer.

Luftambulansens helikopter var i lufta på vei til Halden da det kom inn meldinger til nødetatene om en arbeidsulykke ved Kambo som Sykehuset Østfold ikke var informert om.

— Hadde vi visst det var en øvelse, ville vi ikke utført dette oppdraget. For det var andre oppgaver som var mer presserende med alvorlig syke mennesker, sier kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ved Sykehuset Østfold til NRK.

Hun sier sykehuset visste at det var planlagt en øvelse, men at de ble fortalt at anropet dreide seg om en reell situasjon.

— Vi fikk en melding om behov for ambulansepersonell. Siden vi visste at det var planlagt en øvelse, spurte vi om det var en øvelse eller en reell hendelse, og fikk forsikringer om at det var en reell hendelse, sier Erlandsen.

Dermed snudde helikopteret og et annet helikopter ble litt senere sendt til Halden isteden. Dermed ble transporten av pasienten forsinket, sier Erlandsen.

Ifølge NRK ble også andre nødetater aldri varslet om øvelsen, blant annet Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Heller ikke operatøren ved brannvesenets fagsentral ble varslet.

Øvelsen ble arrangert av det interkommunale brann- og feiervesenet i mosseregionen. Brannvesenets avdelingsleder Rune Larsen sier hele hendelsen er sterkt beklagelig.