Den tiltalte ble i Oslo tingrett i fjor dømt til 18 års fengsel for drapet, men anket dommen på stedet. Tirsdag bestemte Borgarting lagmannsrett at dommen opprettholdes, skriver Dagbladet.

Lagmannsrett mener drapet bærer preg av å være en ren henrettelse, og mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter av betydning i saken,

— Det er flere momenter som taler for at drapet isolert sett tilsier en straff opp mot lovens maksimum. Drapet bærer preg av å være en ren henrettelse. Når tiltalte avfyrer en pistol fra kloss hold mot hodet til Opsahl, må utfallet ha fremstått som sikkert og ønsket, heter det i dommen.

Familien til Einar Opsahl er lettet, og mener det ikke er noen grunn til at saken skal ankes opp i Høyesterett.

— Vi ser på dette som sluttstrek i straffesaken. Men sorgprosessen vil nok vedvare i lang tid, sier Kvanvik til avisen.

Tiltalte har ikke erkjent straffskyld, men hevder han kjenner gjerningsmannens identitet.

— Jeg så hvem som gjorde det og kjenner ham, men av frykt for represalier vil jeg ikke navngi gjerningsmannen, sa 31-åringen i lagmannsretten.

31-åringen må i tillegg betale 96.302 kroner i erstatning og 200.000 kroner i oppreisning til de etterlatte.