Norske aviser mottar i dag i overkant av 300 millioner i produksjonstilskudd.

— Det er et mål for regjeringen å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak. Vi ønsker en ny mediepolitikk som fremmer innovasjon og støtter opp under digitale satsinger, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).

50 millioner

Den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag en økning i pressestøtten på over 23 millioner kroner. H/Frp-regjeringens forslag innebærer dermed en reduksjon på 50 millioner på posten for produksjonstilskudd.

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier i en kommentar at hun er skuffet over regjeringens forslag til kutt i produksjonstilskuddet.

— Dette var et større kutt enn ventet og kan få store konsekvenser for meningsmangfoldet, sier Øgrey til NTB.

Hun sier det er alvorlig at det foreslås så store kutt uten at konsekvensene for bransjen er utredet på forhånd.

Nøytral støtte

Øgrey er imidlertid tilfreds med forslaget om å gjøre mediestøtten plattformnøytral fra 2014. Dette innebærer at det ikke skal gjøres forskjell på om medier gis ut på papir eller i elektroniske kanaler. Dette gjelder blant annet momsregimet. I dag er det ikke moms på papiraviser, mens digitale publikasjoner må betale full moms.

Den nye regjeringen foreslår samtidig å kutte hele den nyopprettede posten på 6 millioner kroner til støtte til kvalitetsjournalistikk som tidligere kulturminister Hadia Tajik forslo.

Kutt i NRK

NRK må ifølge forslaget fra de borgerlige klare seg med en økning i lisensen på 45 kroner. De rødgrønne foreslo et påslag på 60 kroner, mens NRK selv ønsket 90 kroner mer. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, blir NRK-lisensen for 2014 på 2.729 kroner inkludert moms.

NRKs styreleder William Nygaard sier til Dagens Næringsliv at det opprinnelige forslaget på 60 kroners økning vil innebære vanskelige kuttiltak i statskringkastingen. Den nye regjeringens forslag vil dermed forsterke dette.