SV fremmer mandag formiddag et forslag for Stortinget som fastslår at barneskolen fortsatt skal være karakterfri og som setter en stopper for forsøk med karakterer på barnetrinnet. Fra venstresiden i norsk politikk, der motstanden mot karakterer i barneskolen synes størst, er det frykt for at Høyre og Fremskrittspartiet skal snikinnføre karaktersetting gjennom en omfattende forsøksordning.

Hvis alle søknadene om karakterforsøk blir innvilget, vil i praksis en stor del av norske barneskoleelever få karakterer på skolearbeid, kanskje så tidlig som i 5. klasse.

Partileder Audun Lysbakken viste på NRKs Politisk kvarter mandag til at 47 Høyre-styrte kommuner søkte om å få prøve ut karakterer i barneskolen da Kristin Halvorsen var Kunnskapsminister. I forrige uke kom den så langt siste søknaden, fra Høyre-kommunen Bergen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller utspillet for prinsippløst og lite gjennomtenkt. Han viser dessuten til at stortingsflertallet uansett vil blokkere ethvert forsøk på å innføre karakterer på barnetrinnet.