• MEST BRUKT: Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet FOTO: SCANPIX

- Mye paracetamol kan være farlig for fosteret

Mødre som har tatt medikament med paracetamol mer enn 28 dager i svangerskapet, har større risiko for å få barn med svekket motorikk og kommunikasjonsproblemer.