Med knappest mulig flertall — fem mot fire stemmer - gikk styret i Helse Møre og Romsdal inn for å velge Molde fremfor Kristiansund.

Stemmen til nestleder Petter Bjørndal ble trolig tungen på vektskålen. Under styremøtet gjorde han det klart at han skiftet standpunkt fra Kristiansund til Molde så sent som forrige uke. Det var sakens økonomiske karakter som ble utslagsgivende.

— Jeg er veldig glad for at dette tomtevalget nå er gjort, sa styreleder Stein Kinserdal da avstemningen var overstått.

Anklager om utpressing

Møtet åpnet dramatisk med beskyldninger om at det har foregått forsøk på utpressing, manipulering, lovbrudd og muligens korrupsjon knyttet til avgangen til tidligere administrerende direktør Astrid Eidsvik.

Eidsvik trakk seg bare få dager før innstillingen til styret skulle leveres med begrunnelse at hun ble forsøkt overstyrt av eierne i Helse Midt-Norge.

Hun avviser imidlertid at innholdet i sluttavtalen ble koblet til valget av sykehustomt.

— Innholdet i sluttavtalen min var ikke knyttet til tomtevalg, men til at jeg sto i stillingen til etter styremøtet. Styreleder og Helse Midt-Norge ville da ta hånd om kommunikasjonen knyttet til avgangen min knyttet til at «jeg var sliten» eller «ønsket andre oppgaver», sier hun til Nettavisen.

Spørsmål rundt sluttpakke

Styreleder Stein Kinserdal avviser også at det har vært en kobling mellom diskusjon om sluttpakke og innstilling på tomtevalg.

Konstituert administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge sier via sin kommunikasjonsdirektør at han ikke kjenner seg igjen i påstandene.

— Vi har hele tiden vært opptatt av å opptre korrekt i forhold til lovverk og spilleregler og mener at vi har gjort det også i denne sammenheng, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge.

Krever klare svar fra Høie

Samtidig øker presset på helseminister Bent Høie (H). Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) vil ikke finne seg i at Bent Høie (H) viker unna når han blir spurt om dialogen med Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Høie holder fast ved at han ikke har instruert styrene om hvor det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal bør ligge, men avviser å gi detaljer fra dialogen mellom ham og direktørene.

Begrunnelsen er prinsipiell: Både statsråden og styrelederne i helseforetakene er tjent med å kunne drøfte saker i fortrolighet. Dette er det også dekning for i eierskapsloven, mener Høie.

Han ville derfor ikke svare detaljert da han fikk spørsmål om kontakten med styrene i Stortingets spørretime onsdag.

Krever fyldigere svar

— Høie må svare langt mer fyllestgjørende, sier Kolberg til NTB.

Når komiteen møtes torsdag, vil den formulere et brev med spørsmål til Høie om innholdet i dialogen hans med helseforetakene.

— Vi må få vite innholdet i dialogen, som eventuelt fører til en påvirkning av utfallet. Det svarer Høie fortsatt ikke på. Sakens kjerne er at han må godtgjøre at han ikke har påvirket, eller formulert seg slik at det kan oppfattes som å påvirke, sier Kolberg.

Helseministeren vil ikke kommentere påstander om lovbrudd som kom fram under styrebehandlingen. Han gjør det klart at han uansett har til hensikt å ta en avgjørelse som planlagt i foretaksmøtet på fredag, gitt at styret i helseregionen fatter et vedtak på sitt møte torsdag. (©NTB)