• (1/2)
    afp000573829.jpg

Fengselsbarn satt på vent

Regjeringens mål er at barn ikke skal sitte i fengsel. Etter flere år med utredninger og lovvedtak finnes det fortsatt få alternativer. Hvert år fengsles 70–80 barn i Norge.