• INNELÅST: I nesten to timer er 24 år gamle Hilde Firman Fjellså fra Stavanger innelåst sammen med seks yngre AUF'ere i en liten toalettbås. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

Tapet er for stort til å klare sorgen