Øystein Mæland, øverste sjef for politiet, hasteinnkalte blant andre 27 politisjefer, PST-sjefen og UP-sjefen til samling på Radisson Blu på Gardermoen torsdag. Politidirektøren skal blant annet gjøre det klart hva han forventer at hver politimester nå gjør i eget distrikt.

— Ja, jeg tror det blir omorganiseringer. Det er mye vi kan gjøre selv, men store strukturspørsmål er politiske spørsmål, sier Mæland.

Formålet med torsdagens møte er å påbegynne en omfattende handlingsplan for norsk politi, sier han.

Mælands inntrykk er at politimestrene er klare til å ta fatt på dette arbeidet.— Jeg tror ikke det er vanskelig å finne felles forståelse for kommisjonens funn. Mange kjenner seg nok igjen i mye av det som er beskrevet. Og dette møtet gir oss noen muligheter til å løfte oss, til å bli bedre, sier politidirektøren.

Skjønner dalende tillit

Politimestrene har ingen problemer med å skjønne at det rettes tungt skyts mot politiet. Politimester i Midtre Hålogaland, Elisabeth Kaas, sier til NTB at hun forstår at tilliten er svekket.

— Men jeg mener at vi nå må lese rapporten, og så skal vi vise at vi både vil og kan gjøre noe med de momentene som er påpekt.

En av de som har fått hardest kritikk er politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer. Kommisjonen har blant annet pekt på dårlig ledelse, uklare kommandolinjer, dårlig kommunikasjon, beslutningsvegring og manglende lokalkunnskap - og flere har krevd Hammers avgang. Selv har hun ingen planer om å gå.

— Vi skal være profesjonelle og ri stormen av, sa hun til Dagbladet.

— Sissel Hammer fikk en forferdelig oppgave, sier Rogaland-politimester Hans Vik til avisen, han mener hun har fått uforholdsmessig sterk kritikk for forhold hun vanskelig kunne endret på den korte tida fra hun tiltrådte som politimester, til terroraksjonen 22. juli. Hammer tiltrådte 109 dager før Anders Behring Breivik angrep Utøya, i hennes politidistrikt.

— Det tar mer enn tre måneder å snu et politidistrikt, sier Follo-politimester Arne Jørgen Olafsen til Dagbladet.

Rapporten som ble lagt fram mandag kritiserer både politiets organisering og arbeidsmåte.

Politimester Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt sier det er helt nødvendig straks å på se hva som kan bli bedre. - For jeg kjenner igjen flere av svakhetene og utfordringene rapporten tar opp fra mitt eget distrikt, sier han til til NRK.

Liten slagkraft

Han peker på utfordringer med både slagkraft og for liten kapasitet på operasjonssentralene.

Politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, har flere ganger ytret seg kritisk om små operasjonssentraler.

— De er for dårlig bemannet, og de håndterer ikke de store hendelsene. Vi har også for dårlig kompetanse på disse sentralene i og med at vi må trekke inn andre, gjerne generalister, for å dekke opp vaktene.

Kraftsamling

Mæland sier at det vil bli satt i verk tiltak både på kort og lengre sikt. Noe kan politiet gjennomføre selv.

— Men strukturspørsmål, som antall og størrelse på politidistriktene, der har vi levert inn forslag til departementet og vi er avhengig av at vi får noen avklaringer og vedtak tilbake i stortingsmeldingen i høst.

Han sier Politidirektoratet for lenge siden har foreslått færre politidistrikter som ett tiltak for å bedre beredskapen.

— Det er for å få en kraftsamling i større grad enn det vi har i dag, sier Mæland

Møter Gjørv

Om to uker møter Politidirektoratet 22. juli-kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv for å gå gjennom rapporten, som er blitt karakterisert som knusende for norsk politi.

Tidligere politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, forventer at møtet skal gi politimestrene en ny giv.— Jeg tror møtet har to hensikter. Den ene er å skape en signaleffekt som viser handlekraft, forandringsvilje og utålmodighet. Det andre er å motivere de lokale politisjefene før den omfattende endringsprosessen som snart kommer, sier Wegner til VG. (©NTB)

Politidirektør Øystein Mæland og politmester i Norde Buskerud politidistrikt Sissel Hammer snakker sammen i pausen under møte mellom politimesterne på Radission Blu Gardermoen torsdag.
SCANPIX