Statsminister Erna Solberg bekrefter overfor NTB den russiske oligarken Mikhail Fridman slapp til på norsk sokkel uten politisk behandling.

– Olje— og energidepartementet er ansvarlig for godkjenning av operatører på norsk sokkel, og dette spørsmålet har ikke vært politisk behandlet i regjeringen. De restriktive tiltakene gjelder virksomhet i Russland og vil ikke være relevant for aktiviteten på norsk sokkel, sier Solberg til NTB.

- Varselklokkene burde ringt

Tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet i Olje- og energidepartementet, Per Rune Henriksen, sier til NTB at alle varselklokker burde ringt da Fridman skulle godkjennes som lisenseier på norsk sokkel.

— At en russisk oligark er på vei inn på norsk sokkel, burde føre tankene inn på sanksjonsregimet og hvilke virkninger situasjonen i Ukraina kan få for russisk-eide selskaper, sier Henriksen som nå representerer Arbeiderpartiet i Stortingets Energi og miljøkomité.

Den 27. juni i år sa Olje- og energidepartementet (OED) ja til at selskapet RWE Dea fortsatt kan få eie lisenser på norsk sokkel, selv om det nå kontrolleres av Russlands fjerde rikeste mann, Mikhail Fridman. Den norske godkjenningen var nødvendig fordi Fridman-selskapet Letter One Group kjøpte RWE Dea 17. mars i år.

Omstridt

Oppkjøpet var politisk omstridt i Tyskland da det ble annonsert i mars. Tyskerne tok ikke endelig stilling før i august. Da beskyldte De Grønne regjeringen for å vise et Janus-ansikt i politikken overfor Russland. Partileder Karin Göring-Eckhart minnet om at energipolitikk er sikkerhetspolitikk.

Britiske myndigheter sitter nå med samme lisensbehandling som Olje- og energidepartementet sluttførte i juni. De er ikke innstilt på å la Fridman få kontroll over fem gassfelt på britisk sokkel.

Lovende funn

Henriksen frykter at Norge kan ha satt seg i en vanskelig situasjon dersom Mikhail Fridman nå havner på sanksjonslisten. RWE Dea eier 30 prosent av funnet som ble gjort på Alta-prospektet i Barentshavet i forrige uke. Dette funnet er så lovende at det kan endre hele bildet for oljeutvinning i Barentshavet.

— Vi kan oppleve at RWE Dea og operatøren Lundin gjør så store funn at de vil kunne få en lederrolle i å utvikle ny oljeinfrastruktur i Barentshavet. Hvis Fridman eller RWE Dea står på sanksjonslisten, er det en fare for en veldig viktig strategisk utvikling av en del av norsk sokkel. Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål man i alle fall må vurdere, sier Henriksen til NTB.

- Petoro burde gå inn

Han tror at embetsverket har gått på autopilot og kun vurdert RWE Deas søknad ut fra kapitalbasen og kompetansen i selskapet.

— Hvis det derimot var politisk tenkning rundt godkjennelsen, hadde det vært interessant for Stortinget å vite hva de tenkte. Det ville ikke vært urimelig at Petoro, altså SDØE gikk inn og tok RWE Deas eierandel i den strategisk viktige lisensen, sier Henriksen.

SDØE, Statens direkte økonomiske engasjement, er en ordning som ble etablert for snart 30 år siden for forvaltning av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren.