• MYE VANN LENGE: Hvor store nedbørmengdene blir er usikkert. Kulminerer flomtoppen i Mjøsa over helgen, vil det likevel gå flere uker før innsjøen har sunket tilbake til sitt normalnivå, ifølge NVE. FOTO: FRED GJESTAD

Flomtoppen nås først om en uke

Den neste uken vil Mjøsa stige 40–45 centimeter før nivået begynner å synke igjen. Men mer regn til helgen kan endre dette.